ABSTRACT

Unit, performance, integration, UI tests automation. Selenium WebDriver, Appium, Watir, Calabash, Robotium. Java, Python. Automation API. Smoke tests, regression testing. Eclipse, Maven, JUnit.  Managing test data. Jenkins. TestNG.

  • SECTION 1
  • SECTION 2

ABSTRACT

todo:
python parser
java application, nginx java handler
mysql schema
microsoft components

PYTHON PARSER, GUIDELINES:
Žurnalo įrašas
Aptikus klaidą, ji įrašoma į žurnalą
utf16 koduotės tipas
patikrinti, ar failas suderinamas su utf-8 koduote.
tikrinti ne didesniais nei 32765 raidziu gabalais
atspėti failo koduotę
nurodytą failą įkelti į tam skirtą lentą
grąžinti nurodyto failo paskutinio keitimo failinėje sistemoje datą ir laiką
grąžinti nurodyto failo paskutinio tikrinimo keitimo datą ir laiką iš duomenų bazės
skaitomas nurodytas failas, grąžinamas klaidų ir įspėjimų skaičius
skaitomas nurodytas failas su checkstyle rezultatais, grąžinamas klaidų ir įspėjimų skaičius
tikrinti, ar .net failas jau įrašytas prie rezultatų, ir koks jo id. Jei failo nėra prie rezultatų – įrašom
perskaitoma konfigūracija

etc.

ABSTRACT

Apache JMeter. SoapUI.